Hemisekcja

Czy można usunąć część zęba?

Tak. Hemisekcja zęba to zabieg stomatologiczny, w trakcie którego usuwamy nieodwracalnie zniszczoną część korzenia oraz odpowiadającą mu część korony, pozostawiając zdrowe fragmenty zęba jako bazę do odbudowy protetycznej.

Dzięki hemisekcji możemy uratować nawet mocno uszkodzony ząb, usuwając jego część.

Zabieg wykonujemy na zębach wielokorzeniowych, najczęściej w przypadku, gdy:

  • doszło do pionowego złamania zęba lub korzenia,
  • przy korzeniach zębowych występują zmiany okołowierzchołkowe (stany zapalne),
  • występują zmiany periodontologiczne, np. ubytek kości,
  • leczenie endodontyczne jednego z korzeni nie przynosi oczekiwanych efektów i chorobowo zmienionych fragmentów zęba nie można wyleczyć kanałowo.

Jak przebiega hemisekcja?

  1. Diagnostyka radiologiczna i kwalifikacja do zabiegu.
  2. Podanie znieczulenia miejscowego lub zabieg w znieczuleniu ogólnym (narkozie),
  3. Usunięcie zainfekowanych fragmentów zęba.
  4. Założenie szwów, jeśli są niezbędne.
  5. Wizyta kontrolna.
  6. Odbudowa protetyczna – w koronie osadzamy wkład koronowo-korzeniowy, by w dalszym postępowaniu osadzić na nim koronę i w pełni odtworzyć funkcje i estetykę zęba.

Hemisekcji nie wykonujemy na zębach jednokorzeniowych, w przypadku, gdy zęby są mocno rozchwiane oraz, gdy nie ma możliwości odtworzenia zęba protetycznie.

 

Poznaj więcej usług