Metamorfozy

Metamorfozy Danecka

Metamorfoza 1

Poprawa estetyki uśmiechu u 60-letniej pacjentki

Metamorfozy Danecka

Metamorfoza 2

Leczenie bardzo dużej wady zgryzu

MEtamorfozy Danecka

Metamorfoza 3

Uzupełnianie dużych braków w uzębieniu

Danecka Metamorfozy

Metamorfoza 4

Korony cyrkonowe u 60-letniego pacjenta

Metamorfozy Danecka

Metamorfoza 5

Leczenie ortodontyczne i bonding u 40-letniej pacjentki

Danecka metamorfozy

Metamorfoza 6

Wymiana starych koron oraz wybielanie zębów

Danecka metamorfozy

Metamorfoza 7

Zastąpienie ruchomej protezy stałym mostem cyrkonowym

Likwidacja szpary między górnymi jedynkami po

Metamorfoza 8

Likwidacja szpary między górnymi jedynkami

Leczenie ortodontyczne, wybielanie i odbudowa kompozytem

Metamorfoza 9

Leczenie ortodontyczne, wybielanie i odbudowa kompozytem

Metamorfozy po

Metamorfoza 10

Wymiana mostów porcelanowych na nowe korony i mosty cyrkonowe

Metamorfoza Danecka

Metamorfoza 11

Wymiana kilkunastoletnich mostów porcelanowych 

Metamorfoza Danecka

Metamorfoza 12

Estetyczna rekonstrukcja zębów po leczeniu ortodontycznym

Metamorfoza przed

Metamorfoza 13

Problem nieleczonej paradontozy

Metamorfoza po

Metamorfoza 14

Zastąpienie starego, 20-letniego mostu porcelanowego w szczęce

Metamorfoza Danecka

Metamorfoza 15

Wymiana starych, nieestetycznych koron na nowe korony pełnoceramiczne

Metamorfoza 16

Rozwiązanie problemu dużej ruchomości protez

Metamorfoza 17

Metamorfoza uśmiechu u pacjenta z problemem zgrzytania i zaciskania zębów

Metamorfoza 18

Odmiana uśmiechu u 40-letniego pacjenta z dużą wadą zgryzu

Metamorfoza 19

Całkowita metamorfoza uśmiechu 60-letniej pacjentki

Metamorfoza 20

Ratunek dla zębów złamanych w wyniku upadku

Metamorfoza 21

Odmiana uśmiechu u 73-letniej pacjentki

Metamorfoza 22

Rozwiązanie problemu braku związków kłów i szparowatości między siekaczami

Metamorfoza 23

Idealny, śnieżnobiały uśmiech dzięki koronom i licówkom porcelanowym

Metamorfoza 24

Wymiana starych koron porcelanowych i korekcja nierównej linii dziąseł

Metamorfoza 25

Uzupełnienie braków zębowych implantami i poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy koron i licówek porcelanowych

Metamorfoza 26

Wymiana starej korony porcelanowej oraz wybielanie zębów dla poprawy ich estetyki

Metamorfoza 27

Odmiana uśmiechu u 60 letniego pacjenta z paradontozą

Metamorfoza 28

Śnieżnobiały uśmiech przy pomocy licówek i koron porcelanowych

Metamorfoza 29

Metamorfoza uśmiechu u pacjentki z paradontozą

Metamorfoza 30

Bielsze zęby przy pomocy licówek i koron porcelanowych

Metamorfoza 31

Poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy koron porcelanowych

Metamorfoza 32

Uzupełnianie braków w uzębieniu oraz poprawa estetyki uśmiechu i funkcji zgryzu

Metamorfoza 33

Zmiana kształtu i koloru zębów przy pomocy licówek, koron porcelanowych i wybielania

Metamorfoza 34

Poprawa estetyki uśmiechu poprzez kompleksowe leczenie u pacjentki 60+

Metamorfoza 35

Szybka przemiana przy pomocy koron cyrkonowych i protezy

Metamorfoza 36

Metamorfoza uśmiechu po długim i nieskutecznym leczeniu ortodontycznym

Metamorfoza 37

Znacząca przemiana przy pomocy leczenia zachowawczego, koron i licówek cyrkonowych oraz wybielenia zębów

Metamorfoza 38

Korony porcelanowe dla poprawy estetyki uśmiechu

Metamorfoza 39

Leczenie implantologiczne i korony porcelanowe dla efektu hollywoodzkiego uśmiechu

Metamorfoza 40

Leczenie kanałowe, rekonstrukcje porcelanowe i wybielanie zębów

Metamorfoza 41

Leczenie ortodontyczne, wybielanie zębów i nadbudowy kompozytowe dla poprawy estetyki uśmiechu i funkcji zgryzu

Metamorfoza 42

Poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy nowej protezy

Metamorfoza 43

Leczenie nadwrażliwości i poprawa estetyki zębów

Metamorfoza 44

Zamykanie diastemy, poprawa kształtu zębów i uzupełnianie braków implantami dla poprawy urody uśmiechu

Metamorfoza 45

Leczenie implantologiczne, wybielanie zębów i uzupełnienie braków koronami i licówkami porcelanowymi

Metamorfoza 46

Poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy koron porcelanowych i częściowej protezy

Metamorfoza 47

Poprawa estetyki i funkcjonalności zębów uszkodzonych z powodu bruksizmu