Implanty Zębów

Implanty zębowe to obecnie najlepsze rozwiązanie problemu wszelkich braków zębowych. Można dzięki nim uzupełnić zarówno pojedynczy ząb jak i całkowite bezzębie.

Co to jest implant zębowy?

Implant stomatologiczny stanowi sztuczny korzeń, na którego podstawie odtwarzamy ząb za pomocą korony protetycznej. Dzięki takiej budowie (implanty jako fundamenty pod indywidualnie wymodelowane zęby), możemy uzyskać efekt jak najbardziej zbliżony do naturalnego uzębienia.

Jak działają implanty zębów?

Implanty uzyskują funkcję stabilnego fundamentu sztucznego zęba w procesie osteointegracji. Proces ten polega na zrośnięciu się kości z zewnętrzną powierzchnią implantu. To możliwe, ponieważ wszczep wykonany jest z materiału biokompatybilnego (najczęściej z tlenku tytanu), który nie powoduje powstania reakcji obronnej organizmu przeciwko ciału obcemu i sprzyja integracji z tkanką kostną.
Implantacja to zabieg wysoce przewidywalny. W zdecydowanej większości przypadków to najlepszy sposób na uzupełnienie braków zębowych. Pozwala na długotrwałe, komfortowe i funkcjonalne użytkowanie zębów odtworzonych na implantach.

Brak integracji wszczepu pojawia się bardzo rzadko, w zaledwie ok. 1% przypadków – wówczas ponawiamy próbę wszczepienia implantu lub zmieniamy projekt pracy protetycznej.

Dobry implantolog to połowa sukcesu

Na sukces leczenia implantologicznego wpływają doświadczenie i umiejętności implantologa, który:

  • umieści implant prawidłowo w kości wyrostka zębodołowego szczęk tak, by cała jego powierzchnia była pokryta kością, co ma znaczenie w procesie gojenia oraz zapobiegnie zanikowi tkanki kostnej. Kluczowa jest tutaj dokładna diagnostyka przedimplantacyjna (w tym badanie tomograficzne) – często okazuje się, że przed zabiegiem musimy odbudować i zregenerować kość.
  • wprowadzi implant jak najmniej traumatycznie, ale z odpowiednim uciskiem na tkanki kostne. Wiąże się to z przemyślanym, precyzyjnym użyciem narzędzi tak, aby nie doprowadzić do destrukcji lub nadmiernego przegrzania tkanek kostnych. Ucisk implantu na kość jest konieczny w celu utrzymania go w miejscu wprowadzenia. Niezbędne jest jego mechaniczne zakotwiczenie tzw. pierwotna stabilizacja. Dodatkowo, kompresja wszczepu wpływa korzystnie na przebudowę kości tak, aby mogła ona przenosić obciążenia podczas żucia pokarmów. Jednak ucisk nie może być nadmierny, ponieważ dochodzi wówczas do martwicy komórek kostnych i implant zostaje odrzucony.

Leczenie implantologiczne

Implanty nie powinny podlegać siłom mogącym powodować ich wyważanie lub przemieszczanie, zwłaszcza podczas okresu gojenia. Najczęściej warunek ten zostaje spełniony poprzez dwuetapowe postępowanie. Najpierw wprowadzamy implanty, a po kilku miesiącach zaopatrujemy je w gotowy ząb – koronę protetyczną.

W przypadku natychmiastowego obciążania implantów, czyli zabiegów pozwalających zakończyć leczenie w kilka dni, wprowadzenie implantu powinno spełniać dodatkowe warunki. Niezbędna jest tu odpowiednia modyfikacja położenia implantu, aby nie ulegał negatywnemu wpływowi sił żucia podczas gojenia oraz aby można było wykonać uzupełnienie protetyczne będące w idealnej harmonii z zębami przeciwstawnymi. Warunki te nie zawsze mogą być spełnione.

Czy implant dentystyczny jest niezniszczalny?

To pytanie nurtuje większość pacjentów decydujących się na przeprowadzenie leczenia implantami. Tak, implant jest praktycznie niezniszczalny i może posłużyć nawet do końca życia pacjenta. By tak się stało, należy przede wszystkim dbać o tkanki go otaczające.

Jak długo implant stomatologiczny będzie służył jako własny ząb?

Kość ma tendencję do zanikania wraz z wiekiem. W idealnych warunkach proces ten przebiega powoli i nie istnieje ryzyko utraty przyczepu implantu do tkanki kostnej. Zanik kości może jednak następować szybciej, czego przyczyną mogą być: braki w utrzymaniu higieny jamy ustnej, choroby ogólne, urazy, unikanie wizyt kontrolnych w gabinecie stomatologicznym.

W większości przypadków implanty nie sprawiają ich użytkownikom żadnych problemów i pozwalają bardzo długo cieszyć się zębami na nich odbudowanymi.

 

Poznaj więcej usług