RTG zębów

W klinice dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, który zapewnia nam nie tylko precyzyjną diagnozę i planowanie leczenia, ale także kontrolę jego efektów w poszczególnych etapach. Na miejscu posiadamy własną pracownię rentgenowską.

Zdjęcie RTG (rentgen) pojedynczego zęba

Małe zdjęcia RTG (pojedynczych zębów) tworzymy techniką cyfrową (radiowizjografia), która ogranicza do minimum promieniowanie rentgenowskie. Dzięki temu w trakcie jednej wizyty możemy bezpiecznie wykonać wiele zdjęć RTG.

Zdjęcie panoramiczne zębów (pantomograficzne)

Wykonujemy standardowe zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne) zębów, pokazujące całe uzębienie, kości szczęki, zatoki szczękowe i stawy skroniowo-żuchwowe.

Tomografia komputerowa (TK)

W diagnostyce wykorzystujemy tomografię komputerową (TK) wiązki stożkowej, która obecnie jest uważana za najlepszą, dającą najwięcej informacji metodę obrazowania tkanek kostnych, chrzęstnych i miękkich w stomatologii i laryngologii.

Dzięki badaniu TK mamy również możliwość obrazowania 3D – pacjent może zobaczyć trójwymiarowy obraz swoich szczęk, zębów i zatok szczękowych, a tym samym lepiej zrozumieć procesy chorobowe i możliwości leczenia.

Badanie TK jest szczególnie przydatne w leczeniu implantologicznym (ocena ilości i jakości kości oraz wykonanie dokładnych, wolumetrycznych pomiarów), periodontologicznym (ocena rozchwianych zębów), endodontycznym, i diagnozowaniu chorób stawów skroniowo-żuchwowych oraz guzów nowotworowych. Badanie TK wykorzystujemy również przy skomplikowanych zabiegach chirurgicznych, jak ekstrakcja zatrzymanych zębów mądrości. Jego wielką zaletą jest bardzo mała dawka promieniowania jonizującego w stosunku do tradycyjnej tomografii głowy (nawet stukrotnie mniejsze dawki naświetlania!). Możemy więc wykonać badania kontrolne bez narażania się na nadmierną dawkę promieniowania.

Tomografia komputerowa to możliwość ustalenia najlepszego, indywidualnego planu leczenia. Każdy pacjent może otrzymać cyfrowy zapis badania (na płycie CD), możliwy do odtworzenia na większości współczesnych komputerów.

Umów się na wykonanie zdjęcia RTG w naszej klinice w Katowicach.
 

Poznaj więcej usług