Implant pojedynczego zęba

Brak nawet pojedynczego zęba ma niekorzystny wpływ na cały układ żucia, doprowadzając do zmian w zachowaniu i ułożeniu pozostałych zębów.

Otaczająca ubytek kość zanika, sąsiednie zęby zaczynają się przemieszczać w stronę powstałej luki, wada zgryzu pogłębia się, powodując problemy z wymową i zwiększając ryzyko chorób przyzębia. By tego uniknąć, każdy brak zębowy należy uzupełnić.

W większości przypadków najlepszym sposobem wypełnienia luki w uzębieniu jest implant zębowy, czyli sztuczny korzeń, który osadzamy w kości szczęki, by następnie odtworzyć na nim koronę (widoczną część zęba).

Implantacja nie wymaga szlifowania sąsiednich (często zdrowych) zębów – co ma miejsce w przypadku mostów protetycznych (nieosadzonych na implantach). Jest zabiegiem bezbolesnym i przewidywalnym, z minimalnym (poniżej 1%) ryzykiem odrzucenia wszczepu przez organizm.

 

Poznaj więcej usług